Hem

SAMiSKA FÖRENiNGEN i UPPSALA

tillvaratar Uppsalas samiska intressen

Bussresa i spåren efter sydsamer- projektet Ohtsedidh-sydsamisk

Sedan lång tid tillbaka har det funnits samer långt söder om fjällvärlden. I arkiven och inom folktraditionen ser vi spår efter människor som levde vid sidan av, men ändå som en del av det omgivande samhället. Trots att källorna är många vet vi väldigt lite om den samiska kulturhistorien i denna del av Sverige.

 

Nu har du möjlighet att följa med på en bussresa för att tillsammans med arkeologen Bo Ulfheim besöka några av platserna som inventeras och lära dig mer om en ännu ganska okänd historia.

 

Läs mer på Västmanlands museums sida

----------------------------------------------------------------------------------------------

Bli medlem i Samiska föreningen i Uppsala!

Medlemsavgiften är 50:- per medlem, ( högst 150:- per familj)

betalas till antingen bankgiro 419-5947 eller Swish 123 560 63 63

Copyright @ All Rights Reserved