Hem

SAMiSKA FÖRENiNGEN i UPPSALA

tillvaratar Uppsalas samiska intressen


Uppsala kortfilmsfestival: Minoriteter på film – att skildra sin egen historia

Flera samiska filmer

Nedan finns separata pdf:er på alla programpunkter som tar upp frågor som rör minoritet, inklusive sidor för Uppsala Talks, samtalsserierna med fritt inträde för alla, däribland  FILMRUMMET: MINORITETER PÅ FILM - ATT SKILDRA SIN EGEN HISTORIA och TRIPLE CONSCIOUSNESS: SAMTAL MED AKOSUA ADOMA OWUSU.

 

Notera särskilt kortfilmspassen (samma ges två gånger) med samisk film. (Biljett behöver lösas.)

 

Hela programmet ligger på hemsidan för Uppsala kortfilmsfestval. Den fysiska katalogen finns att hämta gratis  på Stadsbiblioteket och andra ställen fr o m fredag 11/10. 


Här är länkar till de nämnda punkterna på onlineprogrammet:


FILMRUMMET: Minoriteter på film – att skildra sin egen historia


Triple Consciousness: I samtal med Akosua Adoma Owusu

 

 

http://www.shortfilmfestival.com/prog/uppsala-talks/triple-consciousness-i-samtal-med-akosua-adoma-owusu/ 

 

http://www.shortfilmfestival.com/prog/specialprogram/sapmi-kanada/

http://www.shortfilmfestival.com/prog/specialprogram/anti-ethnography/  

http://www.shortfilmfestival.com/prog/specialprogram/akosua-adoma-owusu/ 

 

Här är hela programmet som pdf:

http://www.shortfilmfestival.com/festivalkatalog-2019-pdf/ 


38th Uppsala International Short Film - Uppsala kortfilmsfestival


Talarmiddag den 5 december

 Ol-Johán Sikku håller föredrag om dekolonisering.

Plats; Norrlands nation

Pris: 100 kr (inkluderar pytt och dryck. Anmäl specialkost.


Klimatframtider - Climate Futures

Workshop rganiserad av Dálkke: Indigenous Climate Change Futures, Urfolksperspektiv på klimat, vid CEMFOR, Uppsala universitet. 


Språk är engelska eftersom vi har en projektmedarbetare med från Australien. Vi kan även diskutera på svenska och översätta vid behov.

 

Vänligen anmäl deltagare senast 4 november via länk https://forms.gle/Dq1onbtHdMnT4aMz7

(Det går utmärkt att vara med endast en del av dagen, markera i anmälningsformuläret vilka måltider du är med på.)

Mer information finns i bifogat dokument, med sammanfattningar av forskningspresentationerna och presentation av presentatörerna.

Se även länk: 

https://cemfor.uu.se/forskning/forskningsprojekt/dalkke--urfolksperspektiv-pa-klimat/evenemang-dalkke/

Bli medlem i Samiska föreningen i Uppsala!

 

Medlemsavgiften är 50:- per medlem, ( högst 150:- per familj) 

betalas till antingen bankgiro 419-5947 eller Swish 123 560 63 63

Kom ihåg att ange namn och kontaktuppgifter (adress och mejl)

Copyright @ All Rights Reserved