Om oss

SAMiSKA FÖRENiNGEN i UPPSALA

tillvaratar Uppsalas samiska intressen

OM FÖRENINGEN

Bli medlem!


Medlemsavgiften är 50:- per medlem, ( högst 150:- per familj) 

betalas till antingen bankgiro 419-5947 eller Swish 123 560 63 63

OBS! Ange alltid namn och kontaktuppgifter på din inbetalning! 


SAMISKA FÖRENINGEN I UPPSALA


Föreningen startade i november 2016 och hade sitt första riktiga medlemsmöte den 24 mars 2017.
Bilder visar Schefferus bibliotek, Detta lilla hus som ligger dolt bakom en mur vid S:t Eriks torgs västra sida (Vattugränd) uppfördes på 1670-talet åt Johannes Schefferus som bibliotek och museum


EN NY FÖRENING!


Vi behöver en samisk förening i Uppsala. Vi är många samer som är bosatta i trakten och vi har även samiska studenter som bor här under en kort tid. Uppsala kommun kallar regelbundet till samiskt samråd, men även kommunen har uttryckt önskemål om en samtalspartner i samiska frågor. Som sådan kan en samisk förening fungera.


Samiska föreningen i Uppsala är öppen för samer i Uppsalatrakten och för andra som är intresserade av samiska frågor. Vi har t ex redan några representanter från andra urfolk i världen som vill vara med och stödja oss.


Vi vill synas i Uppsalas kulturliv, genom t ex föreläsningar. Vi kommer att bevaka språkundervisningen för samiska barn, men även titta på hur språket kan göras tillgängligt för vuxna som inte fått chansen att lära sig samiska. Slöjdf inns det också intresse att lära sig mer om. Ja, säkert kommer fler idéer. Allt behöver inte vara så planerat. Att bara umgås och äta en bit mat är ju också en trevlig aktivitet.

.

Lapponia av Johannes Schefferus


Boken var den första som behandlade och gav en detaljerad beskrivning över samernas levnadssätt med text och bilder. Avsikten med boken var att presentera mer fakta om samerna. Det var Magnus De la Gardie som fann behovet för att dämpa sydeuropeisk propaganda. Det hade nämligen blivit allmänt känt att svenskarna använt ”samisk magi” när de vunnit kamperna på krigsfältet, något som ansågs nedvärdera den svenska äran och krigsdugligheten ...Copyright @ All Rights Reserved