Språk

SAMiSKA FÖRENiNGEN i UPPSALA

tillvaratar Uppsalas samiska intressen

SPRÅKEn stärkt minoritetspolitik

I propositionen lämnar regeringen förslag till ändringar i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk för att stärka det grundläggande skyddet för de nationella minoriteternas språk och kultur och för att stärka de utökade rättigheter som finns inom förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska.

Ta del av hela propositionen på regeringen.se


Rättsdokument, Proposition från Kulturdepartementet, Regeringen om Barn- och ungdomsutbildning, Demokrati och mänskliga rättigheter, Social omsorg

EERIIJE

dsfdsfdf

EERIIJE

dsfdsfdf

EERIIJE

dsfdsfdf

EERIIJE

dsfdsfdf

EERIIJE

dsfdsfdf

Copyright @ All Rights Reserved