Kallelse till årsmöte 23/4 2022 kl. 15

Plats: Berthåga byväg 20b. Föreningen står för fika (meddela ev. Allergier). Vi hoppas att många kan komma och att vi tillsammans kan smida planer för framtiden! Hjärtligt välkomna//Styrelsen Dagordning och kallelse har även skickats ut via mejl. Den medlem som vill lägga in en motion ombedes inkomma med denna senast 16/4. Den som inte betalt […]